Bemesting

Uitrijperioden mest

Na de oogst van de gewassen kan de gebruiksruimte van mineralen worden opgevuld met mest. De ruimte benutten met dierlijke mest is uit oogpunt van bodemgezondheid en kostprijs een goede optie. Uw teeltadviseur kan uw plaatsingsruimte desgewenst voor u uitrekenen.

De uitrijperiode van drijfmest op bouwland is tot 1 augustus.

Als u uiterlijk op 31 augustus, winterkoolzaad of een groenbemester zaait, of in het najaar bloembollen plant, dan mag u tot 1 september drijfmest uitrijden

Vaste mest mag het gehele jaar worden aangewend.

 

Hieronder een overzicht van de uitrijperiode op klei:

 

Soort meststof

Uitrijperiode

Vaste mest/Vloeibare kalimeststoffen

Hele jaar

Drijfmest 1

1 feb t/m 1 aug

Stikstofhoudende kunstmest 2

1 feb t/m 15 sept

Overige (kunst)meststoffen

Hele jaar

 

Mogelijkheden  voor extra stikstofruimte

 1. Niet vlinderbloemige groenbemesters: 60 kg N/ha3

 2. Vlinderbloemige groenbemesters: 30 kg N/ha3

 3. Bij uitgroei van de pootaardappelteelt (loofvernietiging na 15 augustus): totaal 180 kg N

 4. Stikstof differentiatie (zie onderstaande tabel) voor gewassen geteeld op kleigrond indien aangemeld voor 15 mei 2017.

   

  Gewas                          Extra N ruimte Voorwaarden bovengemiddelde opbrengst:

 5. Wintertarwe 15 kg/ha N >9 ton/ha in 2014, 2015 en 2016

 6. Wintergerst 20 kg/ha N >9 ton/ha in 2014, 2015 en 2016

 7. Zomertarwe 20 kg/ha N >8 ton/ha in 2014, 2015 en 2016

 8. Zomergerst 30 kg/ha N >7 ton/ha in 2014, 2015 en 2016

 9. Suikerbieten 15 kg/ha N >75 ton/ha in voorgaande 3 jaar (2014, 2015 en 2016)

 10. Fritesaardappelen 30 kg/ha N >50 ton/ha in voorgaande 3 jaar (2014, 2015 en 2016)

   

  Hiervoor moet u per gewas het aantal hectares, de gewasopbrengst per jaar en de afnemers

  van de gewassen in uw administratie bewaren van de 3 voorgaande jaren.

   

  1  Als er voor 1 september winterkoolzaad of een groenbemester gezaaid is of er worden bollen geplant, dan mag tot   1 september drijfmest uitgereden worden.

  2 Op beteeld bouwland met vollegrondsgroente, tulpen of hyacinten toegestaan vanaf 16 januari.

  3 Minimale teeltperiode van 8 weken. Geldt ook voor mengsels met > 50% vlinderbloemigen.

   

  Informatie over stikstofdifferentiatie kunt u ook vinden op:

  http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/gebruiksruimte-berekenen/stikstofdifferentiatie

   

  Equivalente maatregelen

  Nieuw vanaf dit jaar zijn de equivalente maatregelen. In de gebruiksnormen is geen rekening gehouden met gestegen gewasopbrengsten van de afgelopen jaren. De gebruiksnormen beïnvloeden de opbrengsten in die situaties onnodig negatief. Heeft u hogere gewasopbrengsten in 2016, dan mag u onder voorwaarden extra bemesten bovenop de huidige gebruiksnormen.

   

  Deze regelgeving valt onder ‘equivalente maatregelen’. De 4 equivalente maatregelen zijn:

 11. Hogere stikstofgebruiksnormen voor grond met hogere opbrengsten

 12. Hogere fosfaatgebruiksnormen voor grond met fosfaattoestand 'laag' bij zeer hoge opbrengsten

 13. Hogere fosfaatgebruiksnormen voor grond met fosfaattoestand 'neutraal' bij zeer hoge opbrengsten

 14. Rijenbemesting in mais

Voorwaarden:

 1. Aanmelding voor 1 juni voor één of meerdere equivalente maatregelen.

 2. Bij aanmelding voor één of meerdere equivalente maatregelen is het een voorwaarde om deel te nemen aan monitoring van de milieu-effecten.

   

  Maatregelen combineren

  Een aantal equivalente maatregelen kunnen worden gecombineerd en een aantal niet. Dit is om te voorkomen dat door combinaties de bemesting op individuele percelen wordt opgehoogd, waardoor er alsnog negatieve milieu-effecten kunnen optreden.

   

  De volgende combinaties zijn niet mogelijk op hetzelfde perceel:

   

 3. hogere stikstofgebruiksnorm voor grond met hogere opbrengsten + rijenbemesting in mais

 4. de huidige stikstofdifferentiatie verhogen met de hogere stikstofgebruiksnorm voor grond + hogere opbrengsten

   

  Met deze combinaties zou u voor hetzelfde gewas 2 keer gebruik kunnen maken van een verhoging van de gebruiksnorm. Deze ‘’dubbeltelling’ is niet toegestaan.

   

  Meer informatie over equivalente maatregelen kunt u vinden op:

http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest/gebruiksnormen/equivalente-maatregelenContact

Algemeen

Bezoek adres:
Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord

Postadres:
Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord

tel: 0527-631515
fax: 0527-292558
e-mail: info@profytodsd.nl