Bemesting

Wintergraan 2e N-gift

De tweede stikstofgift kan in de wintergerst en wintertarwe worden toegediend rond het 2e knoop stadium. De percelen waar geen drijfmest is uitgereden kunnen worden bemest met de 2e N-gift.

 

 

Wintertarwe      (ca. 80 kg N/ha)

 • 300 kg KAS / ha
 • 300 kg NTS / ha (= ca. 230 liter)

Wintergerst    (ca. 60 kg N/ha)

 • 220 kg KAS 27%N / ha

 

LET OP: NTS moet met kunstmestdop en op een absoluut droog gewas worden gespoten.

 

Aandachtspunten vloeibare rijenbemesting aardappelen

Vloeibare meststoffen zoals FertiPhos en APP worden voor de rijentoepassing in aardappelen gemengd met fungiciden en insecticiden. Hierbij is het belangrijk om een aantal spelregels te hanteren, deze verschillen per meststof. Hieronder het advies voor de toepassing van FertiPhos en APP. Voor beide meststoffen geldt: Gebruik handschoenen bij klaarmaken spuitvloeistof!

 

 

FertiPhos (6-21-0)

APP (10-34-0)

Dosering

80-115 l/ha

60-80 l/ha

Stappen

1. Apparatuur voor gebruik doorspoelen met FertiPhos verdund met water;

2. Water toevoegen (deel);

3. GBM toevoegen;

4. FertiPhos toevoegen;

5. Blijven roeren;

6. Na gebruik reinigen.

1. Start met goede gereinigde apparatuur (bv. met Tankcleaner HF of Primaclean);

2. Water toevoegen;

3. APP toevoegen en goed oplossen in water;

4. GBM toevoegen;

5. Blijven roeren;

6. Na gebruik reinigen.

Water

Hanteer de juiste mengverhouding van minimaal 1 FertiPhos : 1 Water.

Bij voorkeur 250 ltr/ha spuitvloeistof toepassen

Hanteer de juiste mengverhouding van

minimaal 1 APP : 2 Water.

Gebruik minimaal 250 l/ha aan spuitvloeistof

LET OP!

Door de lage pH van FertiPhos kunnen gbm/meststof-restanten in de tank of leidingen oplossen, waardoor verstoppingen kunnen ontstaan. Stap 1 is daarom heel belangrijk

Na vullen van de tank de combinatie niet lang gemengd laten staan! Ook gedurende pauzes de pomp laten draaien, dit om ontmenging te voorkomen.

 

Stikstofdifferentiatie: Extra N-ruimte

Wanneer u de afgelopen 3 jaar bovengemiddelde opbrengsten heeft geoogst voor tarwe, gerst, suikerbieten en/of fritesaardappelen op kleigrond, dan kunt u extra N-ruimte uit kunstmest aanvragen. Als u hier in 2018 gebruik van wilt maken dan moet u dit apart doorgeven via mijn.rvo.nl:

http://mijn.rvo.nl/stikstofdifferentiatie

U kunt dit t/m 15 mei 2018 aanmelden. Onderstaand de extra N-ruimte per gewas en de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de extra ruimte.

Gewas                        Extra N ruimte Voorwaarden bovengemiddelde opbrengst:

 • Wintertarwe 15 kg/ha N >9 ton/ha in 2015, 2016 en 2017
 • Wintergerst 20 kg/ha N >9 ton/ha in 2015, 2016 en 2017
 • Zomertarwe 20 kg/ha N >8 ton/ha in 2015, 2016 en 2017
 • Zomergerst 30 kg/ha N >7 ton/ha in 2015, 2016 en 2017
 • Suikerbieten 15 kg/ha N >75 ton/ha in voorgaande 3 jaar (2015, 2016 en 2017)
 • Fritesaardappelen 30 kg/ha N >50 ton/ha in voorgaande 3 jaar (2015, 2016 en 2017)

 

Wat moet u bijhouden? Per gewas het aantal hectares, de gewasopbrengst per jaar en de afnemers

van de gewassen. Deze gegevens moeten van de 3 voorgaande jaren worden bewaard.

 

Equivalente maatregelen bemesting

Sinds vorig jaar is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling “equivalente maatregelen”, als u in 2016 en 2017 hogere gewasopbrengsten heeft gehad. Dan kunt u dit jaar wellicht gebruikmaken van een extra stikstof- of fosfaatnorm.

Aan de regeling zitten wel veel (financiële) haken en ogen. Per bedrijf zal bekeken moeten worden of ze al dan niet interessant is. Het gaat om de volgende maatregelen:

 

 1. Hogere stikstofgebruiksnormen voor grond met hogere opbrengsten
 2. Hogere fosfaatgebruiksnormen voor grond met fosfaattoestand 'laag' bij zeer hoge opbrengsten
 3. Hogere fosfaatgebruiksnormen voor grond met fosfaattoestand 'neutraal' bij zeer hoge opbrengsten
 4. Rijenbemesting in mais op zand en löss gronden

 

Meer informatie hierover vindt u op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/mest/gebruiksnormen/equivalente-maatregelen

 

U kunt zich tot en met 1 juni aanmelden voor één of meerdere equivalente maatregelen.

 

Heeft u zich aangemeld voor stikstofdifferentiatie? Dan kunt u voor dezelfde percelen geen gebruikmaken van de equivalente maatregel “hogere stikstofgebruiksnorm voor grond met hogere opbrengsten in hetzelfde jaar”. Op deze manier wordt een dubbele verhoging van de stikstofgebruiksnorm voorkomen voor individuele percelen.Contact

Algemeen

Bezoek adres:
Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord

Postadres:
Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord

tel: 0527-631515
fax: 0527-292558
e-mail: info@profytodsd.nl