Granen

Onkruidbestrijding in wintertarwe, wintergerst

Voor degene die wintertarwe vroeg zaait en te maken heeft met grassen- en/of kleefkruid, is het raadzaam om een eerste bespuiting direct of zo spoedig mogelijk na opkomst uit te voeren. Hiermee worden o.a. straatgras en kleefkruid, wat voor de winter kiemt, al bestreden.

 

Vóór opkomst, direct na zaaien:

 

Onkruidbestrijding straatgras en breedbladigen

Op zware kleigrond (> 20% afslibbaar)

  • 0,6 l/ha Herold*
  • 0,2 l/haAZ 500 **
  • 0,45 l/haHerold* + 0,2 l/ha AZ 500**

 

Onkruidbestrijding straatgras en breedbladigen

Op lichte kleigrond (< 20% afslibbaar)

  • 0,45 l/ha Herold*
  • 0,40 l/ha Herold* + 0,2 l/ha AZ 500 **

 

 

Ná opkomst:

 

Onkruidbestrijding straatgras, breedbladigen

Op lichte kleigrond (< 20% afslibbaar)

  • 3,25 l/haStomp
  •  
  • 0,4 l/ha Herold* + 0,2 l/ha AZ 500 **
  • 0,6 l/ha Herold* (Herold zwakker op kamille na opkomst)

 

Onkruidbestrijding uitsluitend breedbladigen

Alle grondsoorten

  • 0,2 l/ha AZ 500 **

 

*  Herold bevat diflufenican. Herold NIET gebruiken als er tulpen in het bouwplan roteren of

    mogelijk in het bouwplan komen binnen enkele jaren. Bij gebruik Herold kan geen

    grasgroenbemester mee- of ondergezaaid worden.

**Bij gebruik AZ 500 geen tulpen natelen (nog onvoldoende ervaring in Nederland)

    Bij gebruik AZ 500 kan gras mee gezaaid, ondergezaaid of nagezaaid worden. Alleen ná kerende

    grondbewerking kan na de oogst van het graan bladrammenas of een ander breedbladig

    mengsel gezaaid worden.

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met uw teeltadviseur.Contact

Algemeen

Bezoek adres:
Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord

Postadres:
Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord

tel: 0527-631515
fax: 0527-292558
e-mail: info@profytodsd.nl